Dit is Oidie, de kat van Alfons en Tamara... en zoals je ziet heeft Oidie ook iets tegen UMTS-antennes. Gelukkig maar, wéer iemand die vindt dat die dingen er niet moesten zijn.
Jammer dat zijn handtekening niet geldig is...

 Posted by Picasa