Vandaag was de eerste-steenlegging en naam-onthulling van de nieuwe basisschool waar J. vanaf volgend schooljaar naar toe zal gaan. De prof. Kohnstammschool en de Jan Ligthartschool gaan fuseren.

Burgervader Paul Scheffer legt de eerste steen.


De naam wordt onthuld door kinderen van beide scholen.
Ik zit zelf in allerlei clubjes en commissies (activiteiten, PR en de jury voor de nieuwe naam) ten behoeve van het samengaan van de twee scholen.
We hebben vergaderd met de burgemeester over de naam. (Tja, zo kom je nog eens ergens!)

Uit alle ingezonden namen was geen fatsoenlijke naam tevoorschijn gekomen, en dus heeft
de jury zelf nog enkele namen aangedragen. Er was toch geen prijs aan verbonden, dus who cares. Je kunt een school tenslotte toch moeilijk Drijfhout noemen, of De Richel. Laat staan de Elfenschool.

Uiteindelijk is het dus "obs Het Noorderlicht" geworden.

Motivatie achter de naam:

*Ten eerste is er natuurlijk de rechtstreekse link naar *Aurora Borealis, in de volksmond beter bekend als “het Noorderlicht”. Dit is een kleurrijk spektakel, dat gepaard gaat met fluisterende geluiden.
In die zin goed te vergelijken met een school: Kinderen van allerlei achtergronden en culturen; De energie van al die kinderen die in de school rondwaart. De fluisterende stemmen, het knisperende papier...

Uiteraard is het Noorderlicht een adembenemend verschijnsel. Mensen worden er door gefascineerd. Het trekt de aandacht op een positieve manier.
Het is beslist geen slechte zaak voor een school om diezelfde functie te vervullen.*Ten tweede kun je Noorderlicht ook verstaan als: “Licht in (of vanuit) het noorden.”
Harlingen ligt uiteraard in het noorden van Nederland.
Zie het “Licht in het Noorden” als een vuurtoren, (toch een bekend verschijnsel voor Harlingers) die zijn lichtbundels ver uitstraalt en zodoende een sturende werking heeft voor mensen op zee;
In die zin kun je “Het Noorderlicht” dus opvatten als: Een lichtpunt, een begeleiding voor ouders en hun kinderen. Zo raakt men nooit het Noorden kwijt...


Dan zijn er nog de bijbetekenissen van “licht” - denk aan de 'verlichting', na de duistere middeleeuwen. Iemand die een “helder licht” is is behoorlijk intelligent.

Licht heeft symbolisch gezien dus te maken met het denken, de intelligentie, de wetenschap. Allemaal zaken waar een school in begeleidt en steunt.
Aldus is “Het Noorderlicht”een passende naam voor een school, in het Noorden des lands, die een begeleidende en sturende functie heeft, en energie uitstraalt. Die kinderen van verschillende culturen herbergt, een kleurrijke mix.