De winterjas is kennelijk nog niet binnengekomen bij de winkel. De kosmos is me kennelijk goed gezind in mijn plan om m'n geld deze maand in de zak te houden.

Verder heb ik mij vandaag weer beziggehouden met de boekhouding en het versturen van facturen. Het is niet echt leuk werk, maar ja, het levert wel weer wat op!

Vanmiddag heb ik mij op zolder in een doos met oude administratie gestort. Omdat onze zaak nu 7 jaar bestaat kan ik langzamerhand dingen gaan weggooien...voor de Belastingdienst hoef je maar 7 jaar je administratie bewaren. Privé hoef je niet echt dingen te bewaren, maar de BD raadt aan om toch 5 jaar je gegevens en administratie op te slaan. Voor het geval ze nog bewijzen willen zien van de cijfers op je aangifte.

Ik kon een vuilniszak vol spullen wegdoen. Er waren nog giroafschriften van 1995, 1993, 1992.... De laatste heb ik dan weer bewaard, want ze zaten zo keurig in een mapje en stammen uit het jaar dat wij trouwden, en waren wel leuk om te bekijken.

Een afschrift is een reis door de tijd. Overboekingen naar de Frigem - wat nu NUON heet. Aankopen bij de Basismarkt - bestaat die nog? Telefoonrekeningen van de PTT, later KPN, totdat we overschakelden op kabel van @home - wat nu weer Ziggo is. Onze eerste kabelaansluiting voor de TV...Ziekenfonds de RZG, later Geové RZG, nu Anderzorg.
Zo beschouwd is er niks nostalgischer dan een giro-afschrift... Wie heeft er een dagboek of weblog nodig als hij zijn afschriften nog heeft?

Ik vond zelfs nog een aankoopbon van de droger die we cadeau kregen toen A. geboren werd.
Verder overal jaaropgaven; Allang opgeheven kredieten, levensverzekeringen en spaarplannen. Het beste wat ik vond was echter de polis van een (premievrijgemaakt, dat wel) spaarplan, dat in 2011 toch nog 1400 gulden gaat opleveren.
Het zijn wel niet de duizenden guldens die het geweest zouden zijn als we doorgespaard hadden, maar ja, we hadden vaak genoeg weer geen geld om te sparen, en dan maakten we maar weer iets premievrij.

Toch leuk als dan blijkt dat er nog een klein spaarpotje op zolder ligt.

0 reacties: